اهداء خون  حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب به همراه جمعی از طلاب مدرسه علمیه رضویه شیراز

اهداء خون حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب به همراه جمعی از طلاب مدرسه علمیه رضویه شیراز

  • مناسبت ها
  • 1393/12/02

اهداء خون
حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب
به همراه جمعی از طلاب مدرسه علمیه رضویه شیراز

ارسال نظر

نظرات